Aquarius Venus

Planet Venus
Aquarius Hexagrams

Aquarius Venus in I Ching Hexagrams

Aquarius 00-16: Hx-21 Biting Through

00AQ31’07 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L1+, Ari 19 L4-, Ari 61 L1+ “Chigi, Agostino” Wealthy merchant of Rome

00AQ47’20 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L1+, Ari 19 L5-, Ari 54 L5- “Lee, Brenda” Musician-rock + country

01AQ03’58 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L2-, Ari 41 L1+, Tau 58 L3- “Ravel, Maurice” Composer

01aq35’50 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L2-, Ari 41 L4-, Tau 05 L3+ “Wilkins, Richard” TV host

02AQ38’35 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L3-, Ari 60 L4-, Can 44 L6+ MaharaJi Young guru/Milenium 73

03AQ03’08 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L4+, Ari 61 L1+, Can 32 L2+ “Silver, Maurice” Australian Astrologer

03AQ04’25 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L4+, Ari 61 L1+, Can 32 L3+ “Wilson, Flip” “Comedian, Singer, TV show”

03AQ09’57 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L4+, Ari 61 L1+, Can 32 L6- “Shepherd, Cybill” Actress

03AQ46’05 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L4+, Ari 61 L5+, Leo 06 L3- “Fairbanks, Douglas Jr.” actor

04AQ08’11 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L5-, Ari 54 L1+, Leo 64 L2+ “Gabriel, Peter” Musician & producer

04AQ59’03 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L5-, Ari 54 L6-, Vir 07 L1- “Johndro, L.E.”, Canadian Astrologer

05AQ01’45 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L6+, Tau 38 L1+, Lib 33 L2- “Spitz, Mark” Swimmer-Olympics-7gold

05AQ36’09 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L6+, Tau 38 L4+, Lib 62 L4+ “Sharon,, Ariel” Prime Minister of Israel

05AQ38’05 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L6+, Tau 38 L4+, Lib 62 L5- “Dick, Philip Kindred” Author-Science fiction

05AQ43’23 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L6+, Tau 38 L5-, Lib 53 L3+ “Lloyd George, David” Statesman

05AQ54’15 VEN |¦¦|¦|, Aqu 21 L6+, Tau 38 L6+, Sco 39 L3+ “Limbaugh, Rush” Talk show host

_____________________________________________________________

Aquarius 06-12: Hx-17 Following

06AQ01’42 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L1+, Tau 58 L1+, Sco 52 L2- “Roosevelt, Franklin D.” Politician-32nd US Pres

06AQ03@” VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L1+, Tau 58 L1+, Sco 52 L3+ “Jones, Brian” Musician Rolling Stones

07AQ26’00 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L2-, Tau 10 L3-, Sag 02 L3- “Novak, Kim” Actress

07AQ58’03 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L2-, Tau 11 L1+, Cap 03 L5+ “Scotto, Renata” Soprano

07AQ59’47 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L2-, Tau 11 L1+, Cap 03 L6- “Nader, Ralph” Consumer advocate

08AQ02’09 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L3-, Tau 26 L6+, Cap 42 L2- “Robinson, Edward G.” Actor

08AQ08’31 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L3-, Tau 26 L6+, Cap 42 L6+ “Mercator, Gerard” Cartographer

08AQ13’39 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L3-, Tau 26 L5-, Cap 51 L3- “Bakker, Tammy Faye” Millionaire Businessman

08AQ49’19 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L3-, Tau 26 L2+, Aqu 36 L1+ “Joyce, James” Author-Ulysses + Poet

08AQ51’52 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L3-, Tau 26 L1+, Aqu 22 L5- “Winfrey, Oprah” Talk Show host

08AQ58’17 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L3-, Tau 26 L1+, Aqu 22 L2- “King, Carole” Singer-songwriter

09AQ45’39 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L4+, Tau 05 L2+, Pis 49 L3+ “Stein, Gertude” Author

10AQ22’24 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L5+, Gem 09 L4-, Ari 60 L2+ “Bakker, Jim Orson” TV Evangelist

10AQ43’40 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L5+, Gem 09 L2+, Ari 54 L3- “Mead, Margaret” Author-anthropologist

10AQ44’26 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L5+, Gem 09 L2+, Ari 54 L3- “Forman, Simon” Astrologer

11AQ02’52 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L6-, Gem 34 L6-, Tau 58 L2+ Montaigne Writer-Invented the essay

11AQ42’48 VEN |¦¦||¦, Aqu 17 L6-, Gem 34 L2+, Gem 09 L5+ “Holbrook, Hal” Entertainer-one man show

_____________________________________________________________

Aquarius 12-15: Hx-25 Innocence the Unexpected

13AQ09’02 VEN |¦¦|||, Aqu 25 L2-, Gem 43 L6-, Can 32 L6- “Gibson, Mel” Actor

13aq25’37 VEN |¦¦|||, Aqu 25 L2-, Gem 43 L4+, Leo 48 L4- “Despoja, Natasha Stott” Leader Austl Democrats

13AQ33’13 VEN |¦¦|||, Aqu 25 L2-, Gem 43 L3+, Leo 18 L2+ “Mondrian, Piet” Painter-abstraction

13AQ42’13 VEN |¦¦|||, Aqu 25 L2-, Gem 43 L2+, Leo 46 L2+ “Nash, Graham” Singer-songwriter

13AQ45’48 VEN |¦¦|||, Aqu 25 L2-, Gem 43 L2+, Leo 06 L3- “Johnson, Andrew” US President

13AQ47’39 VEN |¦¦|||, Aqu 25 L2-, Gem 43 L2+, Leo 06 L2+ “Ono, Yoko” Artist-Singer

14AQ03’22 VEN |¦¦|||, Aqu 25 L3-, Gem 01 L6+, Leo 64 L4+ “Joplin, Janis” Musician-rock singer

14AQ10@” VEN |¦¦|||, Aqu 25 L3-, Gem 01 L6+, Leo 64 L1- “Alfassa, Mira” Mystic-Pondicherry Mother

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Aquarius 15-18: Hx-36 Darkening of the Light

15AQ09’16 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L3+, Can 44 L1-, Lib 33 L6+ “Aaron, Hank” Baseball-most homeruns

15AQ09’59 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L3+, Can 44 L1-, Lib 33 L6+ “Lewis, Jerry” Actor-Comedian-fundraiser

15AQ34’27 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L3+, Can 44 L4+, Lib 62 L3+ “Widmark, Richard” Actor

15AQ49’37 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L3+, Can 44 L5+, Lib 53 L6+ “Marquez, Gabriel Garcia” Author-Nobel prize

15AQ52@” VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L3+, Can 44 L6+, Sco 39 L2- “Singh, Guru Gobind” Saint-10th Sikh Guru

16AQ01’12 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L2-, Can 28 L1-, Sco 52 L1- “Stockwell, Dean” Actor & child star

16AQ15’12 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L2-, Can 28 L2+, Sco 12 L3- “Graves, Peter” Actor-Mission Impossible

16AQ40’24 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L2-, Can 28 L5+, Sag 16 L6- “McCambridge, Mercedes” Actress

17AQ01’20 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L1+, Can 50 L1-, Sag 08 L6- “Trump, Ivana” exwife of Donald Trump

17AQ03’36 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L1+, Can 50 L1-, Sag 08 L4- “Wilson, Woodrow” Politician-28th US Pres.

17AQ30’40 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L1+, Can 50 L4+, Cap 24 L1+ “Mulroney, Brian” Prime Minister of, Canada

17AQ30’45 VEN |¦|¦¦¦, Aqu 36 L1+, Can 50 L4+, Cap 24 L1+ “Simone, Nina” Musician-Jazz Singer

_____________________________________________________________

Aquarius 18-24: Hx-22 Grace

18AQ16’37 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L6+, Can 32 L2+, Cap 51 L4+ “Stein, Chris” Musisian-guitar-Blondie

18AQ21’54 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L6+, Can 32 L3+, Aqu 21 L2- “Steiner, Rudolf” Author-mystic

18AQ45’42 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L6+, Can 32 L5-, Aqu 36 L3+ “Smith, Joseph” Prophet-Latter Day Saints

18AQ47’11 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L6+, Can 32 L5-, Aqu 36 L2- “Steinbeck, John” Author

18AQ49’51 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L6+, Can 32 L5-, Aqu 36 L1+ “Brahe, Tycho” “Astronomer, Mathematician”

19AQ16’46 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L5-, Can 57 L2+, Pis 37 L2- “London, Jack” Author-Adventurer

19AQ44’31 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L5-, Can 57 L5+, Pis 49 L4+ “Franklin, Aretha” Singer-Queen of Soul

19AQ46’26 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L5-, Can 57 L5+, Pis 49 L3+ “Pasternak, Boris” Author-0Dr Zhivago

20AQ11’07 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L4-, Leo 48 L2+, Ari 41 L1+ “Tate, Sharon” Actress

20AQ12’35 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L4-, Leo 48 L2+, Ari 41 L2+ “Mao, Tse Tung” Chairmn PeoplsRepublcChina

20AQ25’12 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L4-, Leo 48 L3+, Ari 60 L4- “Dietrich, Marlene” Actress

20AQ35’28 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L4-, Leo 48 L4-, Ari 61 L4- “Steinem, Gloria” Author-feminist leader

20AQ40’55 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L4-, Leo 48 L5+, Ari 54 L1+ “Ali, Muhammad” World Champion Boxer

21AQ00’00 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L4-, Leo 48 L6-, Tau 38 L6+ “Giscard d’Estaing, Valery” President of France

21AQ20’13 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L3+, Leo 18 L3+, Tau 26 L6+ “Moore, Mary Tyler” Actress

22AQ18’45 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L2-, Leo 46 L2+, Gem 43 L1+ “Partridge, John” Astrologer

22AQ49’12 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L2-, Leo 06 L2+, Can 28 L6- “Baba, Meher” Saint

23AQ18’09 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L1+, Leo 47 L5+, Can 57 L5+ “Chretien, Jean” Prime Minister of, Canada

23AQ45’33 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L1+, Leo 47 L2+, Leo 06 L3- “John, Elton” Singer-songwriter-star

23AQ48’27 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L1+, Leo 47 L2+, Leo 06 L1- “Pauling, Linus” Biochemist-peace activist

23AQ48’55 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L1+, Leo 47 L2+, Leo 06 L1- Therese Of Lisieux Christian Saint

23AQ49’29 VEN |¦|¦¦|, Aqu 22 L1+, Leo 47 L2+, Leo 06 L1- “Nimoy,, Leonard” Actor-Mr. Spock

_____________________________________________________________

Aquarius 24-30: Hx-63 After Completion

24AQ50’31 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L6-, Leo 64 L1-, Vir 07 L6- “Jones, Shirley” Actress

25aq09’18 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L5+, Vir 40 L6-, Lib 33 L6+ “Durham, Judith” Singer-The Seekers

25AQ47’20 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L5+, Vir 40 L2+, Lib 53 L5+ “Reeves, Steve” Body Builder-Mr America

25AQ56’58 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L5+, Vir 40 L1-, Sco 39 L5+ “Neal, Patricia” Actress-Academy Award Hud

26AQ04’50 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L4-, Vir 59 L6+, Sco 52 L3+ “Carter, C.E.O.” astrologer

26AQ13’08 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L4-, Vir 59 L5+, Sco 15 L2- “Matisse, Henri” Painter-Impressionist

26AQ52’33 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L4-, Vir 59 L1-, Sag 20 L5+ “McCarthy, Kevin” Actor

27AQ12’01 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L3+, Vir 29 L5+, Sag 23 L5- “Newton, Sir Isaac” Mathematician-Physicist

27AQ33’42 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L3+, Vir 29 L3-, Cap 24 L3- “Robinson, Jackie” Basball-1st black MLplayer

27AQ35’12 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L3+, Vir 29 L3-, Cap 24 L4- “Hardy, Oliver” Actor-Comedian

27AQ58’59 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L3+, Vir 29 L1-, Cap 03 L6- “Nasser, Gawal Abdal” Egyptian leader

28AQ18’53 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L2-, Vir 04 L5-, Cap 51 L6- “Chopin, Frederic” composer

28AQ19’54 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L2-, Vir 04 L5-, Cap 51 L6- “Czarevich, Alexis” son of Czar Peter theGreat

28AQ40’14 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L2-, Vir 04 L2+, Aqu 25 L1+ “Sepharial, W. Gornold” Astrologer

28AQ57’33 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L2-, Vir 04 L1-, Aqu 22 L2- “Benny, Jack” Comedian

29AQ08’28 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L1+, Vir 07 L6-, Aqu 63 L1+ “Chaney, Lon” actor

29AQ14’53 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L1+, Vir 07 L5-, Pis 37 L4- “Wilson, Robert Anton” Author-magic-consipiracies

29AQ20’55 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L1+, Vir 07 L4-, Pis 55 L6- “Mozart, Wolfgang Amadeus” Composer-musician

29AQ40’05 VEN |¦|¦|¦, Aqu 63 L1+, Vir 07 L2+, Pis 49 L6- “Young, Loretta” Actress

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

The relationship of Astrology to the I Ching